APAKAH ITU AGENSI PEKERJAAN?

Syarikat Agensi Pekerjaan merupakan sebuah syarikat yang menjadi vendor dalam membekalkan tenaga kerja/pekerja kepada sesebuah syarikat yang lain. Kebiasaannya, seorang pekerja yang bekerja melalui syarikat agensi pekerjaan akan tertakluk kepada …